PRAVILA NAGRADNE IGRE »OSVOJI GLASBENE NAGRADE«

Organizator nagradnega natečaja »Osvoji glasbeno nagrado“ je Savinjska pivovarna d.o.o. Arja vas 19, 3301 Petrovče, Slovenija

Natečaj poteka z namenom promocije izdelkov pod znamko Clef Brewery. 

Nagradni natečaj traja od 15.9.2020 od 00:00 do 15.11.2020 do 23:59 in poteka prek spletne strani https://www.clefbrewery.com/nagradna-igra

Pogoji sodelovanja

Pravico do sodelovanja na Natečaju imajo vse fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan sklenitve nagradnega natečaja. Pravico do sodelovanja imajo samo osebe, starejše od 18 let. V natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki so vključene v njegovo organizacijo in pripravo, zlasti zaposleni Organizatorja ter člani njihovih ožjih družin.

Za sodelovanje na natečaju mora udeleženec na spletni strani https://www.clefbrewery.com/nagradna-igra svoje ime (in priimek ter odgovoriti na vprašanje »Katera je tvoja najljubša pesem?«

Udeleženec, ki ni registriran v skladu s pravili, bo samodejno izključen iz udeležbe v nagradni igri in se ne bo upošteval pri podelitvi nagrade. Enako se obravnava glede na udeleženca, ki je dal napačne informacije. Oseba, ki predloži nepravilne ali druge informacije, je izključno odgovorna za takšno zlorabo podatkov. Organizator si pridržuje pravico, da ne upošteva predložene vsebine, ki izraža rasno, spolno ali drugo obliko diskriminacije ali kako drugače krši ta Pravilnik ali zakone Republike Slovenije. Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali utemeljenega suma o obstoju istega bo sankcionirana z odpravo iz nagradne igre.

Organizator ne more vedeti, kateri osebni podatki bodo posredovani družabnim omrežjem in na kakšen način in v kakšnem obsegu jih bodo ta uporabila. Udeležencu svetujemo, da se seznani s pravili varstva podatkov določenega družabnega omrežja. 

Cilji natečaja

Cilj natečaja je izbrati in nagraditi več udeležencev. Podatki dobitnikov (Ime/Priimek/Mesto) bodo objavljeni v najkasneje desetih (++ delovnih dneh po končani nagradno igri.

Organizator bo dobitnike kontaktiral prek e-poštnega naslova, ki jo ga vnesli na spletni strani pri prijavi. Dobitnik je dolžan v sedmih (7) dneh dostaviti svoje osebne podatke (naslov), potrebne za organizacijo dostave in prevzema nagrade. Če se dobitnik v navedenem roku ne javi ali na drug način ne dostavi svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa bo ponujena drugemu

Nagrade

V nagradnem skladu je 3x 24 piv (0,33L), ki jih določi Savinjska d.o.o., 3x majica pivovarne, 3x kapa in 3×2 bona za degustacijo.

Pravila in pogoji

Pred prijavo na Natečaj Udeleženec potrjuje, da je seznanjen s Pravili in pogoji zbiranja in obdelave njegovih osebnih podatkov. Organizator bo za potrebe sodelovanja na Natečaju od Udeleženca pridobil naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov.. Organizator bo od dobitnika pridobil tudi dodatni osebni podatek: naslov za dostavo osvojene nagrade dobitniku. Osebni podatki udeleženca in dobitnika se hranijo največ 2 meseca od zaključka Natečaja, nato bodo trajno izbrisani. Organizator bo ime, priimek in mesto dobitnika objavil na spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico do prekinitve Natečaja v primeru okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, in je v tem primeru oproščen vseh možnih nastalih obveznosti do Udeleženca. Organizator ne odgovarja zaradi tehničnih težav ali napak pri vnosu podatkov in drugih razlogov, ki niso odvisni od Organizatorja. Udeleženec, ki sodeluje na Natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz Pravil